Insikt & hantverk

Jesper Holm Designstudio skapar kärnfulla och självklara designlösningar som möter målgruppen på djupet. För entreprenörer, innovatörer och organisationer. Där det gör som mest skillnad.

Process

Research. Här skapas förståelse för kunden, förutsättningar och målsättningar för uppdraget.

Insikt. Genom research och analys hittar vi insikter om kunden och dess unika kvalitéer.

Narrativ. Insikt ligger till grund för ett narrativ, en kort och kärnfull mening som är utgångspunkten för all design.

Utforskande. Utifrån narrativet utforskar vi vilka vägar man kan ta visuellt. Vi arbetar med med insikt och intuition för att hitta lösningar som ligger utanför det självklara.

Hantverk. Med visuell riktning tar vi fram en tydlig och självklar designlösning som känns på djupet och fungerar för ändamålen.

Delar som analyseras och tas hänsyn till är produkt, bransch, slutkund, position, personlighet, framtid och bolagsstruktur.

Tjänster

Designstrategi. Logotyp, identitet, varumärke och positionering

Visualisering. Illustration, ikonografi och bildkoncept

Digital design. Hemsidesdesign och digitala designmallar

Tryckt design. Tryckoptimerad layout och löpande produktion