Arkitektur från algoritmer.

→ Logotyp, grafisk identitet och illustration

Homr utvecklar teknologi för datadriven fastighetsutveckling. I korthet har företaget ett verktyg som automatiskt skapar optimala planlösningar baserat på de parametrar man fyller i. Vanligtvis tas planlösningar fram av arkitekter, vilket är ett tidskrävande och kostsamt arbete. Homr ersätter det arbetet med en algoritm. Fördelar med produkten är att den är tidsbesparande, kostnadseffektiv och minskar risken för misstag då en datadriven modell baseras på befintlig och beprövad information och kunskap.

Designen togs fram med utgångspunkten i tanken på det skalbara och adaptiva. Precis som man i verktyget kan se de olika planlösningarna ändras och justeras i realtid beroende på vilken input man ger, kan logotypen anpassas, dras ut, fyllas, staplas och på andra sätt anpassas för ändamålet. Formerna är tunga och kvadratiska för att efterlikna planritningar, hus eller kvarter. Typsnitt och färger är valda för att ligga i gränslandet mellan fastighetsutveckling och tech.