Med en programmerare som kompis.

→ Logotyp och grafisk identitet

Itaros är ett IT-konsultbolag med CRM-fokus. Unikt för bolaget är att man som kund har direktkontakt med programmeraren, vilket skapar en nära känsla i projekten för kunden och ger anställda ett högt engagemang. Alla delar av identiteten skapades med utgångspunkt i källkoden.

Logotyp, ikoner, och grafik är byggda utifrån vanligt förekommande symboler i programmering, som tillsammans skapar varma och lekfulla former med syfte att lyfta det personliga i verksamheten. Typsnittet är framtaget för att kunna spegla seriositet, personlighet och hantverk, beroende på vilken vikt man väljer. Färger ligger i gränslandet mellan det tekniska och det varma, för att signalera både bransch och position.

”Väldigt professionellt! Jesper Holm Designstudio hjälpte till med att sätta en identitet på bolaget både externt och internt.”

– Simon Ohlmer, grundare