Teknik som innoverar arbetsmarknaden.

Uppdrag
Logotyp, grafisk identitet och illustration

Beskrivning
Assedon är en techstartup som arbetar med digitalisering och innovationer på arbetsmarknaden. De fokuserar främst på kompletterande aktörer till arbetsförmedlingen, men driver även projekt inom digital studie- och yrkesvägledning för grundskolan.

Logotypen togs fram med utgångspunkt i ett cirkeldiagram och ett versalt A. Färgskalan och typografin sattes i gränslandet mellan samtida digital aktör och bolag med människofokus, där profilen kan dra åt flera håll beroende på typ av kommunikation och mottagare. All illustration och grafik är byggd av olika diagramtyper, där formerna bildar människor och miljöer.

”Vi är mycket nöjda med det grundläggande identitetsarbete vi anlitade Jesper för att göra. Han har varit fenomenal på att packa ihop spridda idéer, inspirationskällor, värdeord och personliga preferenser till en helhet som förmedlar precis den känsla vi ville ha. Vi kommer välja Jesper igen för kommande grafiska uppdrag.”

– Fred Isaksson, VD / CEO Assedon