Det händer någonting när människor möts.

Uppdrag
Logotyp och grafisk identitet

Beskrivning
Relation är ett affärsnätverk dit såväl näringsliv, kommuner och landsting som myndigheter, kyrka, idrott och kultur är välkomna att skapa, underhålla och utveckla sina affärsmässiga relationer. Relation skiljer sig från andra affärsnätverk genom att själva mötesplatsen alltid står i centrum.

I samband med att Relation förnyade sin affärsmodell uppdaterade man sig visuellt för att markera förändringen. Färgskalan går i jordnära och varma färger för att koppla an till det personliga mötet. Symbol och logotyp moderniserades och anpassades för att fungera väl digitalt. Typografi togs fram med utgångspunkt att skapa stor effekt och ge ett tydligt avtryck. Rubrikstypsnittet fungerar extra bra i extremt stora storlekar, som för väggtryck på Relations kontorshotell.

För att förtydliga Relations olika nätverk och affärsområden togs ett symbolspråk fram, där alla symboler utgår från logotypens grundformer.