Omvärlden är rörig. Vi har koll.

Uppdrag
Logotyp, grafisk identitet och 3d-illustrationer

Beskrivning
Enodo är ett mjukvaruföretag som gör industrirobotar möjliga att använda i ostrukturerade miljöer, istället för de rena produktionslinor de är skapta för. Tekniken bygger dels på 3D och dels på autonom rörelseplanering. Slutkunden har behovet av robotik, men äger inte den strama miljön som oftast krävs för produkterna.

Utifrån devisen Omvärlden är rörig. Vi har koll, sattes ett övergripande manér där kuber symboliserar de röriga miljöerna men också själva robotens syfte – att flytta en box från en plats till en annan. Bilder sattes i 3D för att ge en koppling till tekniken. Logotypen är både bokstaven E samt ett robothuvud som greppar en kvadrat. Färger och typsnitt valdes för att tydligt signalera att man är ett robust mjukvaruföretag med koppling till tillverkningsindustrin.