Jesper Holm Designstudio är en av grundarna till initiativet #jagärentreprenör, som har som syfte att främja kvinnligt entreprenörskap.

Tillsammans med Länsförsäkringar, Stuns, Uppsala Innovation Centre, Drivhuset Uppsala och Salgado har Jesper Holm Designstudio startat initiativet #jagarentreprenor, med syfte att stödja och premiera kvinnligt entreprenörskap. Grunden till projektet är GEM-rapporten och forskning i frågan. Projektet spänner från arbete i att utbilda investerare till att lyfta lyckade entreprenörer i sociala kanaler mot allmänheten.

Från projektsidan:
“Genom den nuvarande skeva fördelningen riskerar vi att gå miste om viktig innovation och värdeskapande företag. De bästa affärsidéerna är inte alltid lätta att hitta, och att sökandet begränsas till 50 % av potentiellt duktiga entreprenörer är ekonomiskt oklokt. Bolag som grundats eller drivs av kvinnor lyckas i högre utsträckning än de utan.”

Läs mer på jagarentreprenor.se