Filosofi

En stark, trovärdig berättelse är grunden till ett starkt varumärke. Det genomsyrar allt från logotyp, färgval och typografi, till tonalitet, bilder och grafik. Design är avgörande för att förmedla berättelsen till fullo och möta målgruppen på djupet.

Process

Research. Här skapas förståelse för kunden, förutsättningar och målsättningar för uppdraget.

Insikt. Genom research och analys hittar vi insikter om kunden och dess unika kvalitéer.

Narrativ. Insikt ligger till grund för ett narrativ, en kort och kärnfull mening som är utgångspunkten för all design.

Utforskande. Utifrån narrativet utforskar vi vilka vägar man kan ta visuellt. Vi arbetar med med insikt och intuition för att hitta lösningar som ligger utanför det uppenbara.

Hantverk. Med visuell riktning tar vi fram en tydlig och kärnfull designlösning som känns på djupet och fungerar för ändamålen.

Delar som analyseras och tas hänsyn till är produkt, bransch, slutkund, position, personlighet, framtid och bolagsstruktur.

Studion

Stark design kräver reflektion och experimentlusta. För att ständigt ha projekt som utmanar utanför kunduppdragen ägnar sig studiodelen åt att utveckla egna projekt, starta nya bolag med designfokus eller gå in som delägare i start-ups. 

Gärna med en lokal förankring, för att stödja lokala idéer och företag. Gärna med hjärtat i fokus, målet att skapa något gott.

Aktiva delägarskap och studioprojekt: Astronut, Linnea Capital II, Inossia, Primm, Ghold, Fixi, HealthTextiles.

Tidigare delägarskap och studioprojekt: Fibr, Leafymade, Skräckkokboken, The Roast Project, Gistvall Holm, Epok Förlag, Stories in Ink, Din Tur, Token-projektet, Kult.

Tjänster

Designstrategi. Logotyp, identitet, varumärke och positionering.

Visualisering. Illustration, ikonografi, bildkoncept och animation.

Digital design. App, hemsidesdesign och digitala designmallar.

Tryckt design. Tryckoptimerad layout och löpande produktion.