Hjärta + hjärna

En stark, trovärdig historia är grunden till ett starkt varumärke. Man kan kalla det för narrativ – den röda tråd som genomsyrar allt från logotyp, färgval och typografi, till tonalitet, bilder och grafik. Ett tydligt narrativ kräver en position som utgår från målgruppens hjärta. Inte förrän man mötts på ett emotionellt plan kan man mötas intellektuellt. Design är en av de viktigaste delarna för att skapa ett konsekvent utseende som förmedlar berättelsen och möter målgruppen på djupet.

Design som funktion

Design ska alltid fylla eller skapa praktisk funktion. Ibland handlar det om att uppdatera en färgskala för att ta höjd för nya applikationer. Ibland handlar det om att skapa en visuell hierarki för undervarumärken och bolagsstruktur. Och ibland behöver man bara en rollup på kort varsel. Oavsett vad som är behovet ska design alltid vara lätt att arbeta med, passa för rätt ändamål och vara anpassad för både samtiden och framtiden. 

Studion

Stark design kräver reflektion och experimentlusta. För att ständigt ha projekt som utmanar utanför kunduppdragen ägnar sig studiodelen åt att utveckla egna projekt. Det kan handla om framtagandet av ett spel, en serie konstverk till en utställning eller ett samarbete med en entreprenör för en fysisk produkt. Gärna med en lokal förankring, för att stödja lokala idéer och företag. Gärna med hjärtat i fokus, målet att skapa något gott.

Designpartner

Har du en idé du inte bara vill ha en byrå till – utan en designpartner? Genom åren har Jesper Holm Designstudio startat allt från webbyråer, investmentbolag, kafferosterier, designstudios och bokförlag. Allt från småskaligt delägarskap till djupare involvering.

Aktiva delägarskap och studioprojekt:
Primm
Vollo
Ghold
Leafymade
Fixi
HealthTextiles